Veřejná zakázka: II/101 Kladno - Stehelčeves

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2905
Systémové číslo: P18V00000590
Evidenční číslo zadavatele: VZ-401/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2018
Nabídku podat do: 25.07.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/101 Kladno - Stehelčeves
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/101 Kladno - Stehelčeves“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Úprava bude realizována v km 49,057 – km 55,571. Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 3 126,720 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností.K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v průměrné tlouštce 80 mm. poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 2 989,926 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude ošetřena zálivkou. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2, jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 39 084 m2. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici v celkové délce 136 m. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno. Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 16 042 972 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
  • IČO: 00066001
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 11
    150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky