Veřejná zakázka: Část 1 - Rekonstrukce dílen a bezpečnostní prvky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2770
Jedná se o část veřejné zakázky: VOŠ a SOŠ Březnice - rekonstrukce dílen - opětovné vyhlášení

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Rekonstrukce dílen a bezpečnostní prvky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení prací podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Marek Benda – stavební projektant, V sadech 678, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem a v souladu se Stavebním povolením Stavebního úřadu Městského úřadu Březnice, viz příloha č. 1 této smlouvy o dílo. Dopravně inženýrské opatření si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu, které bude předáno objednateli. Dále zhotovitel provede vytýčení případných inženýrských sítí, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát souborů pdf i dwg) a ve čtyřech vyhotoveních v tiskové podobě.


Předpokládaná hodnota

  • 608 329 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky