Veřejná zakázka: II/268 Dolní Krupá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2741
Systémové číslo: P18V00000432
Evidenční číslo zadavatele: VZ-243/18
Datum zahájení: 22.05.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/268 Dolní Krupá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je oprava silnice č. II/268 o výměře 14174 m2 (délka úseku 1575 bm, prům. šířka 8,9 m). Technologie opravy spočívá ve vyfrézování zápichů, bude provedeno vyfrézování v celé ploše (do 6 cm) vyrovnávka a položení asfaltového koberce ACo+11 v tl. 5 cm, zalití spar, výšková úprava sil.vpustí. Bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem, zřízení krajnic, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící a dělící čára, VDZ plošné (vše s barva s balotinou).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v technické specifikaci, soupisu stavebních prací s výkazem výměr a návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 830 328 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky