Veřejná zakázka: III/33834 – kř. III/1305 Zbýšov – Klucké Chvalovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2735
Systémové číslo: P18V00000426
Evidenční číslo zadavatele: VZ-303/18
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 07.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33834 – kř. III/1305 Zbýšov – Klucké Chvalovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedena příprava vozovky zemetením. Frézování živičného krytu do hl. 5cm – křižovatka III/1305 a povrchu propustku, včetně odvozu odfrézovaného materiálu. Řezání asfaltového krytu vozovky do hl. 5cm. Vyrovnávka, asfaltový beton obrusná ACO 11, tř. I tl.50mm.Odstranění svodidel-18m, zřízení nových svodidel-24m,vybourání stávající římsy-z jedné strany.Odvoz suti a skládkování materiálu na skládku.Oprava čela propustku-nová římsa-betonová, včetně bednění a výstuže. Čištění propustku od vegetace.Krajnice-seříznutí včetně odvozu a skládkování, zřízení krajnic dosypáním štěrkodrtí. Zalévání spár s úpravou napojení na stávající kryt. VDZ barvou-vodící proužky-zřízení. DIO pro dobu stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 294 730 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky