Veřejná zakázka: III/12133 hranice JČ kraje – kř. III/10529, 0,675 – 5,272 km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2717
Systémové číslo: P18V00000408
Evidenční číslo zadavatele: VZ-284/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12133 hranice JČ kraje – kř. III/10529, 0,675 – 5,272 km
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/12133 hranice JČ kraje – kř. III/10529, 0,675 – 5,272 km“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se o komunikaci III. třídy od hranice Jihočeského kraje přes obce Chválov a Dražka na kř. se silnicí III/10529. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o páteřní komunikaci mezi Středočeským a Jihočeským krajem, která je využívána zejména v případě uzavření silnice II/121. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly, poškozenou krajnici apod. Stavební práce se týkají zejména seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO, sanace poškozené části komunikace, instalace silničních obrubníků v obci Dražka – zamezení toku vody do obytných domů, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm za účelem napojení komunikace a dále v osadě Chválov od zač. obce k MK Březí. Dále bude provedeno očištění, spojovací postřik a provedení vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm, frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou, zřízení nezpevněné krajnice ze štěrkodrtě, realizace VDZ. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 059 546 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky