Veřejná zakázka: III/00513 Chrášťany – Chýně, havarijní stav silničního tělesa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2671
Systémové číslo: P18V00000362
Evidenční číslo zadavatele: VZ-268/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2018
Nabídku podat do: 13.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00513 Chrášťany – Chýně, havarijní stav silničního tělesa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají zejména v provedení rekonstrukce silnice III/00513, která je rozdělena dle pracovního staničení na část s výměnou konstrukčních vrstev (obrusná a ložní) a úplné rekonstrukce a na zpevnění svahu tělesa komunikace pomocí gabionových košů uložených ve sklonu 2:1 téměř odpovídá stávajícímu sklonu svahu v místě poruchy. Zpevnění pomocí gabionů se bude nacházet v km 0,060 – 0,210, délka činí cca 156 m. Pata tohoto zpevnění nepřekročí stávající patu svahu. Podélně bude na vnitřní straně oblouku podél komunikace provedena obnova rigolu. Nově bude rigol proveden z betonových žlabovek s předlažbou z betonových tvarovek. Podpovrchové odvodnění bude zajištěno podélnou drenáží pod příkopem.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v projektové dokumentaci pro provedení stavby (vyhotovené společností KO-KA s.r.o., se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ 25117297, z 06/2016, č. zakázky 16030, ve stupni PDPS).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 808 142 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky