Veřejná zakázka: III/1185 Bratkovice, most ev.č. 1185-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2582
Systémové číslo: P18V00000273
Evidenční číslo zadavatele: vz-501/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1185 Bratkovice, most ev.č. 1185-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení.
Stávající mostní konstrukce bude odstraněna až po základy. Novou nosnou konstrukci tvoří prostě uložená deska z předpjatého monolitického železobetonu. Stávající základy budou ponechány a zesíleny svislými mikropilotami. Dříky opěr budou železobetonové monolitické. Vozovka na mostě živičná dvouvrstvá. Římsy železobetonové monolitické s zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2 se svislou výplní.
Stavba je dále členěna na stavební objekty:

• SO 001 Demolice
• SO 110 - DIO
• SO 201 Most
Stavební povolení nabylo právní moci 10.8.2017

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 005 665 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky