Veřejná zakázka: III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2574
Systémové číslo: P18V00000265
Evidenční číslo zadavatele: VZ-13/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 13.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Stavební práce spočívají v demolici stávajícího mostu, který je ve velmi špatném stavu – stupeň VI (v klenbě jsou trhliny, uvolněné a vypadané kameny, zatížitelnost je snížena na 7 t, průjezd zúžen přenosnými značkami) a následná výstavba nového objektu. Konstrukci mostu bude tvořit železobetonový uzavřený rám s navazujícími křídly, s plošným založením. Komunikace je navržena se šířkou vozovky 6,5 m (kategorie S7,5/60) s jedním chodníkem šířky 1,25 m. Délka přemostění nového mostu je 3,00 m, celková šířka mostu je 8,90 m, délka úpravy vozovky je 50,0 m.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v projektové dokumentaci vyhotovené společností VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 601 93 280, se sídlem: Podbabská 20, 160 00 Praha 6, z 03/2018, ve stupni PDPS).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 331 294 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky