Veřejná zakázka: II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101-039

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2333
Systémové číslo: P18V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 02.02.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101-039
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je odstranění nosné konstrukce, vozovky a vybavení stávajícího mostu vedoucího přes koryto Dřetovického potoka a následnou sanaci spodní stavby a výstavbu nové nosné konstrukce, vozovky a vybavení mostního objektu.
Nový most bude dvoupolový. Spodní stavba je použitelná a bude opravena. Podle provedeného diagnostického průzkumu bude rekonstrukce obsahovat snesení stávající N.K. a odbourání žb. úložných prahů. Spodní stavba bude sanována a na nových žb. úložných prazích bude osazena nová spojitá, dvoupolová, desková žb. N.K. Dojde k výměně most. svršku, hydroizolace, odvodnění a dilatačních závěrů. Nový most by měl být postaven jako konstrukce s minimálními nároky na údržbu a maximální životností dle ČSN-EN. Převádět bude silnici kategorie S 7,5/50, která bude rekonstruována v úseku délky 75,60 m. Nově budou dle TP rekonstruovány chodníky na mostě. Součástí rekonstrukce bude i přeložka veřejného vodovodu z PE potrubí (PE 16 – PN10) pod koryto potoka, do chráničky. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice II/101. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t. Během stavby bude provedena kompletní uzávěra silnice a provoz veden po objízdné trase. Odstranění nosné konstrukce, vozovky a vybavení stávajícího mostu vedoucího přes koryto Dřetovického potoka a následnou sanaci spodní stavby a výstavbu nové nosné konstrukce, vozovky a vybavení mostního objektu. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 140 00 Praha 4, Ohradní 24b, IČ: 61853267, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 717 739 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky