Veřejná zakázka: III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2321
Systémové číslo: P18V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZ-594/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.01.2018
Nabídku podat do: 22.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce památkově chráněného mostu ev.č. 24032-4. Bude provedeno odstranění zbývajícího torkretového nástřiku a podepření kleneb historického mostu, dále rozebrání kamenných parapetních zdí, čelních zdí a odtěžení násypu na klenbách, provedena bude sanace, výměna, zaspárování a proinjektování nosných konstrukcí a kleneb, pokračovat bude zpětné dozdění čelních zdí, nové zásypy kleneb, hydroizolace, vozovkové souvrství a parapetní zdi. Nové budou i kamenné podstave pro instalaci soch. Oprava silnice III/24032 bude v navrh. kategorii S 7,5/50 v délce cca 42 m. Na mostě bude po umístění odrazných proužků úprava kategorie M0 6,5 s volnou šířkou 5,5 m. Vedle mostu bude postavena provizorní lávka pro pěší. Koryto potoka bude vydlážděno kamenem do betonu, mezi dvěma betonovými prahy a těžkým kamenným záhozem. Bude provedena hlavní mostní prohlídka a DSPS oprav mostu. V případě nutnosti zajištění DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Stavební práce budou probíhat v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací ve stupni PDPS z 07/2017 zpracovanou společností Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ 61853267, se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 898 933 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky