Veřejná zakázka: II/337, most ev.č. 337-007 Močovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2318
Systémové číslo: P18V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/337, most ev.č. 337-007 Močovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto potoka Klejnarka a následnou výstavbu nového mostního objektu.
Nový most bude jednopolový, trámový, ocelový s dolní ocelobetonovou mostovkou. Hlavní nosná konstrukce bude tvořena trámem s parabolickým průběhem horní pásnice. Trámy budou spojeny ocelovými příčníky, na něž bude vybetonována spřažená ocelobetonová deska mostovky. Opěry jsou masivní železobetonové, založení bude hlubinné na vrtaných pilotách. Most bude mít pravostranný chodník šířky 2000 mm. Šířkově bude most uspořádán se dvěma jízdními pruhy o šířce pruhu 3,0 m (kategorie MO 7,5/40. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.
Současně s novým mostem budou vybudovány nové opěrné zdi a část přilehlé komunikace.
Výstavba mostu a navazujících opěrných zdí si vyžádá přeložku dešťové kanalizace, stožáru NN a výstavbu propustku.
Během stavby bude provedena kompletní uzávěra silnice a provoz veden po objízdné trase.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 406 869 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad SK - podatelna
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky