Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 105-024 most přes strouhu před obcí Velběhy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 224
Systémové číslo: P16V00000143
Evidenční číslo zadavatele: VZ-15/16
Datum nákupu / nabídek: 24.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 105-024 most přes strouhu před obcí Velběhy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu. Na místě původního kamenného klenbového mostu bude postaven most nový – železobetonový monolitický rám o jednom poli se založením ve větší hloubce než byl most původní (do stavební jámy lze očekávat větší přítok vody). Křídla jsou s mostem také rámově spojena. Mostním vybavením bude izolace, římsy monolitické železobetonové a do nich bude osazeno svodidlové zábradlí s úrovní zadržení H2. Koryto pod mostem bude vydlážděno, včetně zajišťovacích prahů. Střet s podzemním vedením IS nebyl zjištěn.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 489 787 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky