Veřejná zakázka: Provedení externího auditu na projektu OP VK

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000090
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1593
Systémové číslo: P17V00000875
Evidenční číslo zadavatele: S-3386/ŠKO/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.09.2014
Nabídku podat do: 24.09.2014 13:00
Otevírání obálek: 24.09.2014 13:01

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení externího auditu na projektu OP VK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení závěrečného externího auditu projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 realizovaného
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Audit bude proveden ověřením projektového účetnictví podle požadavku standardu ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky