Veřejná zakázka: Dodávka propagačních předmětů pro účely projektu „Přírodní vědy a technika v SK“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000066
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1569
Systémové číslo: P17V00000851
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.06.2014
Nabídku podat do: 02.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 02.07.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka propagačních předmětů pro účely projektu „Přírodní vědy a technika v SK“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka předmětů publicity včetně přípravy a aplikace logolinku a včetně dopravy do sídla zadavatele.
Konkrétně se jedná o tyto předměty:
- 23 ks bannerů,
- 6 600 ks bloků A5,
- 5 500 ks propisek,
- 5 500 ks obyčejných tužek,
- 30 ks sad vlaječek,
- 1 100 ks látkových tašek,
- 1 100 ks USB flash disků min. 4 GB,
- 500 ks konferenčních desek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 355 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky