Veřejná zakázka: Provedení archelogického výzkumu - Kolín č.8

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000056
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1559
Systémové číslo: P17V00000841
Evidenční číslo zadavatele: 081/ZCN/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.05.2014
Nabídku podat do: 03.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení archelogického výzkumu - Kolín č.8
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pedmětem této veřejné zakázky na služby je výběr dodavatele, který na základě uzavřené smlouvy o provedení archeologického výzkumu v souladu se zákonem o státní památkové péči provede záchranný archeologický výzkum formou dohledu i plošného archeologického výzkumu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky