Veřejná zakázka: II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000053
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1556
Systémové číslo: P17V00000838
Evidenční číslo zadavatele: S-2167/DOP/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 232402
Počátek běhu lhůt: 17.05.2014
Nabídku podat do: 25.06.2014 09:00
Otevírání obálek: 25.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je realizace celkové rekonstrukce silnice II. třídy č. 101 v průtahu městem Kralupy nad Vltavou, ul. Mostní staničení km 71,334 – 71, 769 a navazující části komunikace II. třídy č. 10148, ul. Podpřípská. Součástí akce je přímo rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, svislé a vodorovné dopravní značení, přestavba průsečných křižovatek s MK na okružní, odvodnění, jako stavební objekty Města Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce chodníků, vjezdů, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, podchodu pod sil. II/101, vegetační úpravy atd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 529 426 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky