Veřejná zakázka: Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „III/24420 Nedomice, rekonstrukce“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000027
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1530
Systémové číslo: P17V00000812
Evidenční číslo zadavatele: S-1050/DOP/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 14.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 14.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „III/24420 Nedomice, rekonstrukce“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování PD v rozsahu DÚR, DSP + PDPS a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení ( případně ohlášení stavby nebo vodoprávní rozhodnutí ). Předmětem projektové dokumentace bude obnova a zesílení krytu vozovky, místy dle potřeby sanace – t.j. obnova konstrukčních vrstev vozovky, obnova odvodňovacího systému ( příkopy ), v průtahu obcemi Všetaty, Nedomice a Ovčáry zajištění odvodnění vozovky ( dešťová kanalizace), oprava propustků. Na celém úseku se obnoví vodorovné dopravní značení, svislé se dle potřeby doplní. včetně majetkoprávní přípravy akce. Součástí zakázky je i výkon autorského dozoru v rozsahu dle potřeb investora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 743 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky