Veřejná zakázka: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II - sociální rehabilitace ambulantní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000009
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1512
Systémové číslo: P17V00000794
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 373709
Počátek běhu lhůt: 14.01.2014
Nabídku podat do: 04.03.2014 09:30
Otevírání obálek: 04.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II - sociální rehabilitace ambulantní
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sociální služby sociální rehabilitace ambulantní dle ustanovení § 70 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy