Veřejná zakázka: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000085
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1496
Systémové číslo: P17V00000778
Evidenční číslo zadavatele: S-1120/DOP/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376573
Počátek běhu lhůt: 17.12.2013
Nabídku podat do: 25.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 25.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava křižovatky II/126 a III/1261 v centru obce Trhový Štěpánov a rekonstrukce komunikace v úseku od křižovatky ke sjezdu z D1. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení plynulosti a přehlednosti trasy a tím zlepšení bezpečnosti. Zároveň se úpravou napojení silnice III/1261 zlepší směrové a rozhledové poměry v napojení. Rekonstrukce silnice II/126 v úseku od křižovatky ke sjezdu z D1 v délce 3,812 km bude probíhat ve stávajících šířkových parametrech bez nového rozšíření nebo zúžení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 264 523 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky