Veřejná zakázka: III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000030
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1441
Systémové číslo: P17V00000723
Evidenční číslo zadavatele: 35/2013/OVZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 06.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 06.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - sanace podloží
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Z důvodů nevhodného a podmáčeného podloží komunikace a na základě dodatečných geotechnických průzkumů je nutné nové provedení sanace podloží komunikace. Vlastní sanace podloží znamená odkopání stávajícícho silničního tělesa, sanaci lomovým kamenem a použítí separačních geotextilií včetně geomříží. Vzhledemk početnému výskytuinženýrských sítí (plynovod, vodovod, kanalizace, silové a datové kabely včetně přípojek k jednotlivým nemovitosdtem) se situace komplikuje nutnou ochranou těchto sítí nebo jejich přeložením. Přesný rozsah veškerých úprav i přes provedené dotatečně inženýrsko - geologické sondy, vzhledem k extrémě proměnlivému podloží, nelze v předstihu korektně stanovit a bude přesně znám až po kompletním odtěžení a odhalení jak průběhu inženýrských sítí, tak provedených zkoušek na parapláni.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 826 817 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky