Veřejná zakázka: III/33420 a III/33321 Nučice-křiž.III/1086

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14303
Systémové číslo: P24V00000488
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0202/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 18.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33420 a III/33321 Nučice-křiž.III/1086
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, hloubení příkopů, vyrovnávka ACL16+, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl.50mm.zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, návrh a projednání včetně realizace DIO, výměna SDZ. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení apod.
Oprava mostu ev.č.33420-5 v obci Výžerky.
Nosná konstrukce provést sanaci opěr, odpadlá krycí vrstva, koroze výztuže. Zasanovat vývrty. Hloubková degradace betonu a zdiva, spárování lokálně. Opravit hloubkovou degradaci betonu na nároží opěr. Oprava betonu křídel, oprava zatékání na křídla pod římsami. V rámci zemního tělesa kamenná zádlažba koryta provést opravu. Oprava betonu u výstuže. Provést vysekání zbytků stávajícího spárování a provést nové.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 882 241 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy