Veřejná zakázka: Správa Portálu Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000019
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1430
Systémové číslo: P17V00000712
Evidenční číslo zadavatele: 1905/OVZ/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2013
Nabídku podat do: 19.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa Portálu Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a provozu IS Portálu Středočeského kraje (dále jen Portál, též Internet a Intranet) na 12 měsíců od podpisu smlouvy, a to v plné funkcionalitě jeho konfigurace, redakční činnost a údržba dat dle požadavků Objednatele a dále podpora systému a aplikací Portálu SK, podpora integračních vazeb mezi portálem a aplikacemi podpora integračních vazeb mezi aplikacemi (platforma BizTalk)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 998 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky