Veřejná zakázka: III/11121 Lbosín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14298
Systémové číslo: P24V00000483
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0171/00066001/2024
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 09.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11121 Lbosín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice. Bude provedeno projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení, v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t, zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltových ker, čištění krajnic od nánosu tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, očištění asfaltových ploch zametením, proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm, očištění asfaltových ploch zametením, proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2, položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, frézování spár, zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva, VDZ – vodicí proužek 125 mm – plast, osazení směrových sloupků, geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce.Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 990 482 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy