Veřejná zakázka: Půdní vestavba Gymnázia J. S. Machara Brandýs n. Labem - studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13875
Systémové číslo: P24V00000060
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0001/61388939/2024
Datum zahájení: 15.01.2024
Nabídku podat do: 30.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Půdní vestavba Gymnázia J. S. Machara Brandýs n. Labem - studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování studie proveditelnosti pro záměr rekonstrukce a vestavby půdních prostor s případným doplněním komunikačního kanálu ve stávající historické (ale ne památkově chráněné) budově Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvkové organizaci.
Cílem záměru je zde vybudovat 14 nových místností (5 kmenových učeben, 1 učebna počítačová/polytechnická, 6 kabinetů pro cca 16 pedagogů, sklad, spisovnu) a dále se počítá s nutnou úpravou sociálních zařízení, zajištění evakuačních cest ev. výtahu, klimatizací prostor, PBŘ řešením celé budovy a úpravami suterénu budovy na šatny. Nedílnou součástí studie proveditelnosti bude i zaměření půdy tzv. 3D skenováním, doměření ostatních 3 podlaží pro PBŘ, stavebně technické průzkumy, ev. další nutné rozbory (např. mykologický průzkum) a posouzení stávajících rozvodů ZTI a možností vytápění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH
  hodnotit se bude nabídková cena včetně DPH - max. cena vč. DPH ve výši 665 500,- Kč

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace
 • IČO: 61388939
 • Poštovní adresa:
  Královická 668/23
  25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 22.01.2024 10:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky