Veřejná zakázka: PTK - Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje – oblast Mnichovo Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13657
Systémové číslo: P23V00002271
Datum zahájení: 01.12.2023
Nabídku podat do: 31.01.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PTK - Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje – oblast Mnichovo Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace („Zadavatel“), připravuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s předpokládaným názvem „Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje – oblast Mnichovo Hradiště“ („Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky bude výběr smluvního partnera pro uzavření rámcové dohody na poskytování služeb běžné celoroční údržby silnic ve správě Zadavatele, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele stanovených v dílčích zakázkách.
S ohledem na povahu a rozsah požadovaného plnění považuje Zadavatel za vhodné otevřít diskusi s relevantními dodavateli ohledně nastavení zadávacích podmínek a možností realizace předmětu Veřejné zakázky z pohledu relevantního trhu. Účelem je nastavit zadávací podmínky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně aby byly i spolu s předmětem Veřejné zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména se zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.
Z uvedeného důvodu se Zadavatel rozhodl představit svůj záměr realizace Veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a s těmito diskutovat stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky v rámci předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ („Konzultace“).
Zadavatel žádá dodavatele, kteří mají zájem o účast na Konzultaci, o doručení odpovědí na položené dotazy do 15. 12. 2023, a to ideálně prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK dostupného na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html, případně na e-mailovou adresu lukas.balog@ksus.cz.
Více informací viz přiložené dokumenty k PTK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK dostupného na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html, případně na e-mailovou adresu lukas.balog@ksus.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy