Veřejná zakázka: II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1344
Systémové číslo: P17V00000626
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015359
Datum zahájení: 27.12.2017
Nabídku podat do: 15.02.2018 09:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto Šípského potoka a následnou výstavbu nového mostního objektu.
Nový most bude jednopolový. Navržena je železobetonová, jednopolová, rámová monolitická konstrukce. Založení bude na mikropilotách. Délka přemostění je navržena 4,83m, délka mostu 13,12m. Most bude šikmý, pravý, úhel 85,6o. Volná šířka mostu je navržena 7,74m, celková šířka je proměnná, 8,9-9,8m pro silnici S 6,5/50. Zádržný systém bude z ocelových zábradelních svodidel. Na mostě nebudou chodníky pro pěší provoz. Součástí stavebních prací bude i úprava silnice II/229 pro provizorní autobusové točny, lávka pro pěší a osvětlení těchto objektů. Podle podmínek Cetin a.s. bude provedena ochrana telekomunikačního zařízení. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice II/229. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat min. hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2,tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.
Během stavby bude provedena kompletní uzávěra silnice a provoz veden po objízdné trase.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 106 876 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje (místnost č. 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky