Veřejná zakázka: Zateplení přístavby budovy buňky - učebny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1299
Systémové číslo: P17V00000581
Datum zahájení: 12.02.2018
Nabídku podat do: 05.03.2018 09:00
Datum zrušení: 19.03.2018

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení přístavby budovy buňky - učebny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zateplení obvodového a střešního pláště přístavby budovy buňky – učebny.
Současný stav konstrukcí budovy a jejich povrchových úprav styků je poplatný
použitým stavebním konstrukcím a materiálům.
Projekt navrhuje zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových a stropních
konstrukcí a estetického vzhledu budovy.
Součástí projektu jsou:
• sanace a povrchová ochrana obvodového pláště přístavby:
- dodatečné zateplení obvodových konstrukcí zateplovacím systémem
tl. 140 mm
- úprava navazujících a doplňkových konstrukcí
• zateplení střechy přístavby:
- dodatečné zateplení střechy shora pomocí EPS stabilizovaného polystyrénu – dle skladby, celkové tl. 300 mm
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: beze změny.
Celkové urbanistické a architektonické řešení:
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:
beze změny
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové
a barevné řešení:
Barevné řešení obkladu fasády – dle objektu hlavní budovy a požadavků investora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace
 • IČO: 70107122
 • Poštovní adresa:
  Byškovická 85
  277 11 Neratovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace
Byškovická 85
277 11 Byškovice, Neratovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků