Veřejná zakázka: Část „D“ – Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12908
Jedná se o část veřejné zakázky: Vozidla hrazená z FZŠ 2023
Datum zrušení: 13.12.2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část „D“ – Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „D“ Veřejné zakázky, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2D této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 1 kusu nového vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně zdravotnické zástavby dle technické specifikace. K vozidlu budou dodány požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele. Toto plnění bude dodáno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3D této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 1 404 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků