Veřejná zakázka: Novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství ve Slaném na pozemku parc. č. 391/2, 391/1 a parc. č. st. 3473

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12872
Systémové číslo: P23V00001486
Evidenční číslo zadavatele: vz-377/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.07.2023
Nabídku podat do: 08.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství ve Slaném na pozemku parc. č. 391/2, 391/1 a parc. č. st. 3473
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je novostavba administrativní budovy. Jedná se o stavbu trvalou, která slouží k účelům administrativním a jako zázemí cestářství ve Slaném. Architektonické řešení objektu vychází z architektonické studie objektu, dále z požadavků stavebníka na dispoziční a tvarové řešení. Objekt je navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní s obdélníkovým půdorysem. Půdorysné rozměry jsou 36,185 x 12,32 m. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Objekt je navržen jako systémové modulární stavba s ocelovou nosnou konstrukcí a sekundární střechou, založený na základových pasech, s provětrávaným prostorem pod objektem. Vnější fasáda objektu je doplněna kontaktním zateplovacím systémem s vnější probarvenou omítkou. Soklová část bude opatřena nástřikem z marmolitu. Klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkovaného plechu s povrch. úpravou polyesterovým lakem. Vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako hliníkové s izolačním trojsklem. Okna jsou navržena jako plastová s izolačním trojsklem. Větrací otvory zakryty perforovaným titanzinkovaným plechem. Barevné řešení je patrné z výkresové části.

Zadavatel požaduje pro životnost budovy, aby nosná konstrukce byla pozinkovaná.
Zhotovitel před zahájením prací zpracuje podrobný časový a finanční harmonogram stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 555 068 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky