Veřejná zakázka: Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi (II)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12537
Systémové číslo: P23V00001153
Evidenční číslo zadavatele: VZ-324/23
Datum zahájení: 07.06.2023
Nabídku podat do: 26.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi (II)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné zdi. Stavba se nachází v intravilánu obce Dobrošovice u objektu č.p. 16. Stavba opěrné zdi vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou přilehající silnice II/120 nad zdí a okolním terénem pod zdí. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) řeší vybourání stávající opěrné zdi, její nahrazení betonovou opěrnou zdí a povrchové odvodnění silnice. Stavba nové opěrné zdi je umístěna v místě stávající zdi, která již technicky dožila. V daném úseku stavby na protější straně silnice bude v celé své délce vyměněno stávající svodidlo. Po provedení betonáže opěrné zdi se na rubu provede hydroizolace, která bude chráněna geotextílií. Poté se provede zpětný zásyp nenamrzavou zeminou. Závěrem bude provedena pokládka asfaltových betonů v souladu s technickou zprávou z PD. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 649 106 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků