Veřejná zakázka: III/32827 Chotěšice - propustek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12478
Systémové číslo: P23V00001094
Evidenční číslo zadavatele: VZ-300/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.06.2023
Nabídku podat do: 20.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32827 Chotěšice - propustek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je rekonstrukce stávajícího propustku. Silniční propustek bude proveden z prefabrikovaných rámových dílců v celkové délce 7,45 m. Vnitřní šířka rámu je 2,0 m a vnitřní výška rámu je 1,50 m. Krajní rámy atypického tvaru budou provedeny jako prefabrikáty dle výkresu D.1.2.6 – Kladečský plán-rámová propust. Do rámových spojů bude vloženo pryžové těsnění. Pod propustek je navržena základová deska tl. 400 mm z betonu třídy C 30/37 – XC4, XF4 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4. Deska je podepřena deseti mikropiloty TR108/12,5 mm, které jsou opatřeny roznášecí deskou P25-200x200 mm s křidélky. Deska je vyztužena křížem při obou površích 6ØR14/m´ s krytím výztuže 40 mm. Pod základovou deskou bude proveden polštář z kameniva fr. 32-63 v tl. 200 mm. V rámovém propustku bude vydlážděna kyneta z lomového kamene do bet. lože C25/30-X0, tl. 100 mm. Horní část kynety bude provedena ve sklonu 4%. Spárování bude provedeno maltou MC25-XF4. Součástí propustku budou železobetonové římsy, které slouží jako obruba komunikace a bude do nich přikotveno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 dle TP 191 pomocí kotev M24 do předem vyvrtaných otvorů. Na svodidla v místě propustku bude přichyceno svislé DZ - Z 11f, dle přílohy D.1.3.6 – Dopravní značení. Římsy budou vyztuženy 7ØR10/m. Pracovní spára bude utěsněna spárovými pásy na bázi PVC. Obsyp rámového propustku bude proveden ze štěrkodrti fr. 0-63. Vrstvy budou hutněny po 30 cm. Na takto založený rámový propustek bude provedena nová konstrukce vozovky.
V rámci této opravy propustku bude provedena nová konstrukce vozovky v délce cca 25 m před a za propustkem a dále za touto úpravou budou provedeny v délce 16 m pouze nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11. Silnice bude provedena s oboustranným příčným sklonem 2,5%. V částech silnice, kde bude opravována pouze obrusná vrstva, budou provedeny v pruzích o šíři 1,0 m po obou stranách v krajích silnice pásy ložné asfaltové vrstvy z ACL 16 v tl. 60 mm (viz. příloha D.1.3.4-Vzorové příčné řezy). Součástí opravy komunikace bude provedení nových krajnic z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm. Podsyp krajnic bude proveden ze štěrkodrti fr. 0-63 (viz. příloha D.1.3.4-Vzorové příčné řezy). Příkopy v rámci opravy silnice budou vyčištěny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 193 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků