Veřejná zakázka: II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1245
Systémové číslo: P17V00000527
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-010684
Datum zahájení: 20.11.2017
Nabídku podat do: 07.12.2017 10:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto vodoteče Týneckého potoka a následná výstavba nového mostního objektu. Před zahájením výstavby bude odstraněno osazené mostní provizorium - není součástí stavby. Nový mostní objekt je navrhován jako jednopolový, šikmý, v kruhovém oblouku, přímopojížděný. Nosná konstrukce je navrhována jako železobetonová rámová, s rovnoběžnými integrovanými křídly. Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách. Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2 , tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t. Šířkové uspořádání bude odpovídat převáděné komunikaci a jejímu vedení v trase, tzn. s volnou šířkou vozovky 8,0 m. Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace II/245. Vyloučená doprava bude vedena po objízdné trase vedené po silnicích //245, III/24511, II/272, II/611 a III/2451 přes obce Kounice, Starý Vestec a Mochov. Celková délka objízdné trasy činí cca 11,2 km (oproti 3,2 km trasy původní).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 399 030 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky