Veřejná zakázka: III/0066 Hostouň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12263
Systémové číslo: P23V00000879
Evidenční číslo zadavatele: VZ-173/23
Datum zahájení: 10.05.2023
Nabídku podat do: 09.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0066 Hostouň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající silnice III. třídy č. 0066 procházející intravilánem obce Hostouň. Předmětem akce „III/0066 Hostouň“, je výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky s lokálními sanacemi v jejím stávajícím směrovém a výškovém vedení. Začátek úpravy je na křižovatce s místní komunikací Hájecká na konec zástavby na křižovatku s místní komunikací Nová ulice v délce 525 m. Oprava spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 10 cm v celé ploše, spojovací postřik 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22+ - 6 cm, spoj. postřik 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ - 4 cm.
Na části úseku v místě lokálních závad o ploše 1500 m2 bude provedeno odtěžení konstrukčních vrstev do hl. 360 mm, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 300 mm, infiltrační asfalt. postřik 2,0kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+ - 6 cm.
Součástí zakázky je oprava čištění nezpevněných krajnic od nánosů a jejich zpevnění recyklátem, obnova vodorovného značení (středová čára 12,5; přechody pro chodce, zastávky BUS) a ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou, následné geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Oprava bude realizována za částečného a úplného omezení provozu dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 201 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky