Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce signalizace sestra - pacient
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění akce s názvem „Rekonstrukce signalizace sestra - pacient“ zahrnující činnosti dle přílohy a technické specifikace a soupisu činností. Dodavatel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací, svou nabídkou a podle přílohy č. 2 podkladů zadání (technické zprávy a informací v ní obsažené), a provede a předá plně funkční dílo splňující požadavky dané právním řádem za dodržení všech českých technických norem, a to v rozsahu činností daných soupisem činností, technickou zprávou a pokyny objednatele. Nabídky lze podat v listinné i elektronické formě.
Místo plnění: Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz) či v v listinné podobě
Kontakt: JUDr. Radek Jurčík
tel. 603 925 511
email: info@radekjurcik.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.12.2022 08:00
Datum zahájení: 25.11.2022 05:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: