Veřejná zakázka: III/0066H Dobrovíz – omezení veřejného přístupu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10860
Systémové číslo: P22V00001475
Evidenční číslo zadavatele: vz-496/22
Datum zahájení: 13.10.2022
Nabídku podat do: 31.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0066H Dobrovíz – omezení veřejného přístupu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava dopravního režimu v místě komunikace III/0066H a v jejím okolí tak, aby byl na budoucí účelové komunikaci vyloučen veřejný provoz. Na obou stranách komunikace budou osazeny pevné ocelové uzamykatelné silniční závory.
V místech vjezdu a výjezdu budou osazeny betonové zábrany (Citybloky) pro zabránění parkování. Poloha betonových zábran byla ověřena pomocí vlečných křivek zhotovených v programu „Autoturn“ pro nákladní vozidlo s dl. 16,5 m.
Provoz na komunikaci je navržen jednosměrně od III/0066 směrem na jihovýchod k III/0073.
V okolí komunikace i na ní bude upraveno svislé i vodorovné dopravní značení.
Návrh úpravy dopravního značení je nejlépe patrný ze situací v měř. 1:500, návrh betonových zábran ze situací vlečných křivek v měř. 1:500.
Úprava dopravního režimu bude prováděna dle PD (PDPS), kterou zpracovala firma Atelier Promika s.r.o. s datem 03/2022.
Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 640 876 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky