Veřejná zakázka: Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů dle tabulky specifikací na základě HPM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1058
Systémové číslo: P17V00000342
Evidenční číslo zadavatele: vz-261/17
Datum nákupu / nabídek: 11.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů dle tabulky specifikací na základě HPM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a s náležitou odbornou péčí provést služby spočívající v:
a) zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů dle tabulky specifikací na základě HPM,
b) PD bude obsahovat: mimořádné prohlídky (upřesnění rozsahu prací), technickou zprávu, soupis prací a rozpočet, DIO s projednáním, planografii.
c) dokumentace bude odevzdána ve třech vyhotoveních + 1x elektronicky v termínu 3 měsíce od podpisu smlouvy,
d) tyto služby budou uskutečněny dle seznamu mostů a jejich specifikací, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Služby“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 749 760 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky