Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní památku Dobříšský park 24.08.2016
III/27938 Obrubce - Dolní Bousov 23.08.2016
III/27938 Obrubce – Dolní Bousov - PD 23.08.2016
Smlouva o poskytování úhradách služeb a nájmu nebytových prostor 23.08.2016
„Výměna oken v posluchárně školy“ 23.08.2016
Celková oprava střechy budovy školy 18.08.2016
Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří v I. a II. patře budovy Krajského úřadu 11.08.2016
Oprava topení a rozvodů vody na Domově mládeže 11.08.2016
Zhotovení studie proveditelnosti II/101 Kováry - Zákolany a III/00710 Lichoceves, úprava podjezdů 11.08.2016
Oprava plynové kotelny 10.08.2016
Dodatek č. 1 - Doplnění funkcionalit aplikace eProjekty 05.08.2016
Doplnění funkcionalit aplikace eProjekty 05.08.2016
II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa - TDS + BOZP 05.08.2016
Obytná půdní vestavba DC Milovice 03.08.2016
ZNOVUOBNOVENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ NOVÝCH EXPOZIC MUZEA HOŘOVICKA, POBOČKY MUZEA ČESKÉHO KRASU, P.O.: DODÁVKA INTERIÉRU A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 03.08.2016
oprava výtahu, na základě inspekční zprávy 01.08.2016
Servis vozidel 01.08.2016
Zpracování PD ke snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory DPL Smečno 01.08.2016
Oprava střechy - jídelna 25.07.2016
Zpracování PD ke snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno 25.07.2016