Smlouva: Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 996
Datum uzavření smlouvy: 01.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 599 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 724 790,00
Zadávací řízení: Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá

Název (předmět)

Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je analýza, jejímž cílem je navrhnout možné využití areálu a in-line centra Vrchbělá po ukončení doby udržitelnosti projektu financovaného z evropských fondů. Analýza tak musí zahrnovat variantní řešení možného budoucího využití areálu. Výsledkem bude doporučení nejvhodnější varianty využití areálu z pohledu Středočeského kraje. Výsledná varianta musí pro Středočeský kraj jako vlastníka areálu splňovat kritéria efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Oddělení regionálního rozvoje
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy