Smlouva: II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 983
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 184 417,58
Cena v Kč vč. DPH: 9 903 145,29
Zadávací řízení: II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření

Název (předmět)

II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce svahu, římsy a svodidel na pozemní komunikaci II/117, která spojuje obce Komárov a Osek ve staničení km 8,700 – 9,080, vybudováním opěrné zdi v délce 17,80 m, oprava římsy v délce 99,10 m a osazení nových svodidel v délce 350m.
Technický popis stávajícího objektu: pozemní komunikace II/117 na pravé straně ve směru staničení v km od 8,700 v délce cca 20 m je opěrná zeď v havarijním stavu, ve směru k vlečkovému přejezdu (dochází k postupné ztrátě stability tělesa komunikace, je podemleta opěrná zeď). Dále se jedná o osazení zábradlí v celkové délce 350 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy