Smlouva: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 963
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 73 499 835,42
Cena v Kč vč. DPH: 88 934 800,86
Zadávací řízení: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Název (předmět)

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce silnice II/101 (ul. Průmyslová) a II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Silnice č. II/101 plní funkci sběrnou, prochází napříč celým městem. Jelikož silnice II/101 spojuje město s dálnicí D10 (Praha – Mladá Boleslav - Liberec), dálnici D11 (ve směru na Jirny a Úvaly) a na druhé straně vede přes Kostelec nad Labem a Neratovice až k dálnici D8 (Praha -Teplice), jedná se o velmi významnou a frekventovanou komunikaci. Silnice č. II/610 je pro dotčenou oblast variantní komunikací k dálnici D10, spojuje tedy Brandýs nad Labem s Prahou. Slouží také jako hlavní příjezdová komunikace do města ve směru od Dřevčic a pražských městských částí Vinoř a Kbely.
V místě křížení výše uvedených komunikací se v současné době nachází průsečná křižovatka, jejímiž dalšími větvemi jsou ulice Seifertova a Květnová. Jedná se tedy o plošně velkou křižovatku nevyhovující stávajícím normovým a zejména bezpečnostním požadavkům. Stávající křižovatka je svým uspořádáním velmi nebezpečná a již se na ní stalo několik vážných dopravních nehod se smrtelným zraněním. Cílem veřejné zakázky je změna stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Návrh okružní křižovatky byl podpořen dopravně-inženýrským průzkumem a dopravně-inženýrským posouzením. V rámci výstavby okružní křižovatky budou také rekonstruovány navazující úseky ulic Pražská směr Praha (Větev C) a Seifertova (Větev D). Součástí řešené stavby je také kompletní rekonstrukce úseku silnice II/610 ul. Pražské (Větev A) od zmiňované okružní křižovatky po křižovatku s ul. Tyršovou a Výletní. Navržená rekonstrukce se zde napojuje na již realizovanou stavbu „Rekonstrukce přilehlých ulic železničního přejezdu v ulici Pražská v Brandýse nad Labem“.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy