Smlouva: Dodávka tepla v objektech Budeničky č.p. 39, Budeničky č.p. 40 a Albrechtice v Jizerských horách č.e. 590

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 792
Datum uzavření smlouvy: 21.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 937,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 077,55
Zadávací řízení: Dodávka tepla v objektech Budeničky č.p. 39, Budeničky č.p. 40 a Albrechtice v Jizerských horách č.e. 590

Název (předmět)

Dodávka tepla v objektech Budeničky č.p. 39, Budeničky č.p. 40 a Albrechtice v Jizerských horách č.e. 590

Stručný popis

Jedná se ododávku tepla u objektů Budeničky č.p. 39 a čp. 40, Albrechtice v Jizerských horách č.e. 590.

- zajištění dodávky množství tepla v objemu celkem cca 450 GJ/rok
- dodávka tepla bude spojena s pronájmem zařízení pro realizaci této veřejné zakázky – tj. dodavatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu se zadavatelem o pronájmu zařízení k výrobě a rozvodu tepla a k pracím, souvisejících s touto činností.
- předložení návrhu smlouvy o dodávce tepla na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude: rozsah poskytovaného plnění, způsob výpočtu množství dodaného tepla, cena tepla platná pro dané období ve smyslu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Výběrovým kritériem je nabídková cena za 1 GJ včetně dopravy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy