Smlouva: Dodávka softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury včetně souvisejících služeb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 784
Evidenční číslo: S-1965/INF/2019
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 328 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 608 029,50
Zadávací řízení: Dodávka softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury včetně souvisejících služeb

Název (předmět)

Dodávka softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury včetně souvisejících služeb

Stručný popis

Zadavatele poptává dodávku softwarového řešení pro zpracování, ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury (EA), dále též jen „Repository“, a souvisejících služeb. Zavedení principů a postupů EA vychází z cíle č. 5 - Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy, resp. Bodu 5.3. – Zavedení principů a postupů EA uvedených v Informační koncepci České republiky. Součástí služeb bude zajištění podpory softwarového řešení na 24 měsíců, průběžné aktualizace modelů, update, upgrade, konzultační služby a školení.
Podrobný předmět plnění je uveden v příloze č. 6 – technická část zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy