Smlouva: Konzultační služby při výběru poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 692
Datum uzavření smlouvy: 13.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 660 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 008 600,00
Zadávací řízení: Konzultační služby při výběru poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje

Název (předmět)

Konzultační služby při výběru poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je důkladná prověrka objektů v majetku Středočeského kraje uvedených v příloze č. 3 této výzvy k podání nabídek s cílem identifikovat potenciál pro realizaci projektu energetických úspor s využitím energetických služeb s garantovaným výsledkem metodou EPC s využitím dotací Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr poskytovatele energetických služeb metodou EPC, spolupracovat s Odborem krajského investora Krajského úřadu Středočeského kraje při výběru poskytovatele služeb metodou EPC. Dále je předmětem veřejné zakázky zpracování a registrace 1 – 3 žádostí (dále jen „žádostí“) o dotaci do výzvy č. 121 OPŽP, úprava těchto žádostí o dotaci v OPŽP na základě vysoutěžených údajů, administrace projektů ve fázi realizace projektů až do ukončení jejich realizace a finančního vypořádání včetně administrace projektů ve fázi udržitelnosti.
Pro účely této veřejné zakázky je metoda EPC chápána jako komplexní služba, v rámci které její poskytovatel samostatně nebo v těsné spolupráci s odbornými zaměstnanci zadavatele navrhne a zrealizuje energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci opatření budou následně spláceny z dosažených úspor, které poskytovatel (dodavatel energeticky úsporných opatření) smluvně garantuje. Rozsah požadovaných činností je uveden v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy