Smlouva: Repase oken v historické budově Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 550
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 784 017,82
Cena v Kč vč. DPH: 948 661,56
Zadávací řízení: Repase oken v historické budově Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Název (předmět)

Repase oken v historické budově Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou Repase 20 oken v historické budově lyského zámku, ve které sídlí příspěvková organizace: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace.
Záměrem je truhlářská oprava dvaceti nejpoškozenějších oken na severním a západním křídle. Je navrženo opravit a vyměnit nejpoškozenější části pevných rámů příslušným dřevěným materiálem (dub), přičemž bude zcela zachována, respektive, zopakována, vnější oblounová profilace. Okenní křídla budou opatřena izolačními dvojskly. Křídla budou opravena příslušným dřevěným materiálem (dub), dělící dřevěné příčle původní profilace a šířky 2, 5, cm budou nalepeny vně skel (celokřídlových tabulí). Repasovaná okna budou následně opatřena krycím nátěrem, přičemž konkrétní odstín bude odsouhlasen zástupci památkové péče dle vzorníku.

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 49534963
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    289 22 Lysá nad Labem
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527695

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy