Smlouva: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 542
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 995 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 203 950,00
Zadávací řízení: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem

Název (předmět)

Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zařízení, koordinaci a kontroly připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací uvedených v soupisu činností uvedených v příloze č. 5 této výzvy. Tuto tabulku účastník ocení a přiloží do své nabídky.
Jedná se o zajištění modulu pro synchronizaci kontaktů v portálu proti telefonnímu seznamu KÚ, implementace skriptu pro sjednocení Plánů spojení, modul pro integraci dat o ropné bezpečnosti do prostředí portálu, modul pro automatizované přebírání dat o objektech / zařízeních a zónách havarijního plánování z portálu GIS SK, modul cvičení pro zajištění informační podpory cvičení Blackout v prostředí portálu, dodávka a implementace rozhraní WebDAV pro standardizovaný přístup k dokumentům jednotlivých plánů, modul Operativní evidence krizových štábů a jejich pracovních skupin.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy