Smlouva: Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2897
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 994 373,14
Cena v Kč vč. DPH: 4 833 191,50
Zadávací řízení: Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou

Název (předmět)

Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou

Stručný popis

Předmětem zakázky je oprava utržené vozovky nacházející se na pozemku p. č. 1334/3 v k. ú. Lešany nad Sázavou, ostatní plocha, o výměře 4078 m2, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 804 pro obec Lešany a katastrální území Lešany nad Sázavou v místě pod mostní konstrukcí přes řeku Sázavu.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy