Smlouva: Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2522
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 48 950 308,00
Cena v Kč vč. DPH: 59 229 872,68
Zadávací řízení: Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje

Název (předmět)

Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je (i) dodávka technického návrhu infrastruktury DTM (pozn. digitální technické mapy), (ii) dodávka hardwarových a softwarových komponent infrastruktury DTM v souladu se Zadavatelem odsouhlaseným technickým návrhem, (iii) vybudování infrastruktury DTM, (iv) podpora pracovníků ICT Zadavatele při provozu DTM po dobu šedesáti (60) měsíců, a (v) další aktivity související s provozem a rozvojem DTM po dobu šedesáti (60) měsíců, za podmínek a ve lhůtách stanovených v Závazném návrhu smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, v rozsahu Technických podmínek, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy