Smlouva: Projekt inženýrských sítí areálu na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs n. L.-St. Bol.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2334
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 230 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 278 300,00
Zadávací řízení: Projekt inženýrských sítí areálu na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs n. L.-St. Bol.

Název (předmět)

Projekt inženýrských sítí areálu na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs n. L.-St. Bol.

Stručný popis

Zpracování projektu výstavby nových inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina, plyn) v areálu na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs n. L.-St. Bol. ke všem stávajícím stavbám v areálu nacházející se na pozemcích Středočeského kraje p. č. st. 357 a 2278 k. ú. Brandýs. Přesný popis předmětu zakázky je uveden ve smlouvě o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy