Smlouva: Elektronizace centrální evidence a správy majetku SK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2134
Datum uzavření smlouvy: 03.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 440 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 532 400,00
Zadávací řízení: Elektronizace centrální evidence a správy majetku SK

Název (předmět)

Elektronizace centrální evidence a správy majetku SK

Stručný popis

Předmětem zakázky je vypracování studie proveditelnosti a dalších dokumentů k projektu. Podrobná specifikace je přílohou Smlouvy o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy