Smlouva: „II/114 Dobříš, silnice a opěrná zeď na hrázi rybníka Koryto“ - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1969
Evidenční číslo: S-3611/DOP/2022
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 219 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 685 534,50
Zadávací řízení: „II/114 Dobříš, silnice a opěrná zeď na hrázi rybníka Koryto“ - PD

Název (předmět)

„II/114 Dobříš, silnice a opěrná zeď na hrázi rybníka Koryto“ - PD

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace na zhotovení stavby a dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů. Výkon inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolen včetně majetkoprávní přípravy stavby, technická pomoc objednateli (výkon AD, při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, v rámci majetkoprávního projednání

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy